Bilančni obračun

Tržišni operater svojim uslugama pruža usklađeno djelovanje  slovenskog elektroenergetskog sistema: vođenje bilančne sheme, evidentiranje bilateralnih ugovora, izradu okvirnog voznog reda, bilančni obračun i finincijsko poravnavanje bilančnog obračuna.

Informacijski sistem za izradu bilančnog obračuna omogućuje korisniku uređivanje bilančne sheme, uvoz podataka od elektro operatera  te uvoz ostalih neophodnih podataka, izračun bilančnog obračuna, izračun ljetnog poračuna bilančnog obračuna, upravljanje sa uveženim podacima sa strane elektro operatera i članova bilančne sheme, izradu izvještaja bilančnog obračuna, ljetnog poračuna i analizu podataka bilančnog obračuna, prikaz bitnih podataka, kao i izvoz podataka u različite formate dokumenata.

Prijava na e-novosti