Action Management

Popoln pregled: uporabite iqs Action Management za centralno sledenje in upravljanje nalog

Osrednje orodje

iqs Action Management (MM) omogoča dostop do drugih iqs modulov, ki so povezani z njim. To omogoča centralni pregled in omogoča centralno spremljanje vseh dejanj pri upravljanju pritožb, FMEA-jih, revizijah, statističnem nadzoru procesov in APQP projektih. Poleg tega omogoča vključitev dejavnosti iz neodvisnih modulov, kar optimizira organizacijo lastnih nalog. Na ta način iqs MM samodejno nadzira vse roke in ustvarja nadaljnje aktivnosti in opomnike.

Večnivojsko filtriranje

iqs MM omogoča filtriranje na več ravneh, npr . preko oddelkov, skupin ali posameznih zaposlenih. Na ta način iqs MM služi kot orodje za izvajanje optimalnega upravljanja virov za izvajanje načrtovanih ukrepov.

Večja varnost

Preko iqs MM definiranih dejanj ni mogoče izgubiti. Programska oprema omogoča nadzor nad stanjem nalog in učinkovitostjo akcij s pomočjo identifikacijske analize. Takoj je mogoče videti, kateri ukrepi so bili uspešno zaključeni, ostali odprti ali delno dokončani.

Jasnejša komunikacija

Orodje za upravljanje eskalacij samodejno obvesti vnaprej določeno osebje, če ukrepi niso bili obdelani ali roki prekoračeni. Ukrepi med kupci in dobavitelji se lahko izmenjujejo in nadzirajo preko iqs Partner Portal.

Funkcionalnosti

 • Zajemanje ukrepov – učinkovito načrtovanje virov z dokumentiranjem časa in stroškov
 • Zavezanost ekipe ali odgovorne osebe za vodenje ukrepov, vključno z ekipno administracijo
 • Podpora za definiranje ukrepov prek prosto določljivih katalogov dejanj
 • Preverjanje stanja in učinkovitost ukrepov
 • Obveščanje odgovornih oseb o ukrepih in zaključenih akcijah po elektronski pošti
 • Opozorilo o neizvedenih ukrepih po e-pošti za spremljanje
 • Integriran pregled posameznih in delegiranih ukrepov – razširjen na vse module iqs ter na uporabnike in oddelke
 • Sposobnost delitve na podukrepe in ločeno sledenje za te podukrepe
 • Večkratna analiza, npr. odprte akcije, povezane z oddelki
 • Dnevnik za komentar o poteku ukrepa
 • Možna sinhronizacija z MS Outlook, tablicami in pametnimi telefoni
 • Ustvarite povezave za neposreden dostop do določenih dejanj prek objekta iqs Workflow Object
 • Podpira odločitve z načrtovanjem procesnih verig kot poteka dela
 • Upravljanje z eskalacijo
 • Sledenje ukrepov in stroškov ter vnosov v dnevnik prek intraneta. Na voljo je tudi za uporabo tabličnih računalnikov – odgovorite lahko neposredno v programu MS Outlook. Vsi odgovori so zapisani v dnevniku dejanj (Logbook)
 • Izmenjava, obdelava in spremljanje ukrepov s kupci in dobavitelji preko iqs Partner Portal-a

Prijava na e-novosti