Novice

V današnjem hitro spreminjajočem se svetu je sledljivost sprememb ključna za zagotavljanje transparentnosti in odgovornosti v poslovnih procesih. Ne glede na to, ali gre za spremembe v dokumentaciji ali proizvodnih procesih, je funkcija dnevnika nepogrešljivo orodje za vzdrževanje preglednosti in zanesljivosti. Pomen sledljivosti sprememb Sledljivost sprememb omogoča...

Projekt "Storitev lokalne prožnosti za zeleni prehod" naslavlja izzive elektrifikacije ogrevanja, hlajenja, mobilnosti in ostalega, s čimer mali proizvajalci in odjemalci vse bolj obremenjujejo elektroenergetsko omrežje. Naša storitev omogoča, da odjemalci postanejo aktivni udeleženci v omrežju, kar zagotavlja dodatne vire fleksibilnosti. Ključna inovacija je povezovanje...

Za leto 2022 so pri Simensu naredili analizo trajanja in stroškov neplaniranih zastojev za obrate 500 največjih podjetji na svetu (VW, Tesla, Nestle, Bosch, Procter & Gamble…)., ki so locirana v Evropi in ZDA. V naslednjih odstavkih si bomo podrobno pogledali naslednje tri industrijske sektorje: ...

V sodobnem poslovnem okolju, kjer se podatki hitro razvijajo v pomemben vir konkurenčne prednosti, je nujno, da organizacije razvijejo učinkovite strategije za upravljanje informacij. Digitalizacija in centralizacija podatkov sta postali ključni strategiji, ki omogočata organizacijam optimizacijo njihovega poslovanja in doseganje konkurenčnih prednosti. Digitalizacija podatkov: Prenos klasičnih...

Prijava na e-novice