Pametna mikropivovarna 5.0 – PMP

Pametna mikropivovarna 5.0 – PMP

Cilj projekta Pametna mikropivovarna 5.0 – PMP, je bila avtomatizacija in digitalizacija (vključitev merilne senzorike na kritična mesta delovnega procesa) vseh ključnih delovnih procesov pri varjenju piva. Sistem omogoča kontinuirano kontroliranje posameznih faz obdelave in varjenja, poleg teg pa nudi pregled nad dokumentacijo in informacijami vezanimi na delovna sredstva, zaloge sestavin in kupce.

Modul Delovna sredstva je namenjen pregledu in urejanju delovnih sredstev, dokumentov, ki so vezana nanje in zgodovine njihovega delovanja. Vsak izmed receptov, v istoimenskem modulu, ima unikatno ime. Nudi nam informacije o vrsti in količini piva, ki ga bomo zvarili, če mu sledimo in popis potrebne opreme. V receptu so natančno opisani posamezni koraki  procesa varjenja in sestavine, ki jih pri vsakem izmed njih potrebuejmo. Sistem podpira generiranje in spremljanje dveh vrst delovnih nalogov in dodeljevanje zaposlenih na te naloge. Proizvodni delovni nalogi so narejeni na podlagi receptov za varjenje piva in opisujejo postopek varjenja, podporni delovni nalogi pa zajemajo delovne naloge v podpornih procesih proizvodnje piva npr. čiščenje, polnjenje, pretakanje piva in polnjenje steklenic.

Aplikacija omogoča pregled zalog sestavin (Hmelj, slad…) in materialov (Steklenice…) ter njihovih dobaviteljev. V primeru, da ni na voljo dovolj določene sestavine za izvedbo posameznega delovnega naloga, nas aplikacija o tem obvesti. Omogočen je tudi pregled nad kupci in količino končnega produkta, ki ga odkupijo ter ogled delno avtomatizitanih poročil o varjenju, meritvah, dodatnih meritvah in porabi materiala. Poročilo o varjenju piva lahko posameznik prenese na računalnik ali preveri njegovo istovetnost.

Integrirano delovanje vseh opisanih modulov bistveno zmanjša možnost napak, obenem pa zagotovila sledljivost in ponovljivost postopkov varjenja piva, kar zagotavlja konstantno kakovost končnega produkta.

image_2022_08_04T09_15_06_944Z


Prijava na e-novice