Prenova elektronskega poslovanja družbe Inden

Prenova elektronskega poslovanja družbe Inden

Prenova elektronskega poslovanja družbe Inden

Družba Inden je bila uspešna pri prijavi na javni razpis “E-Poslovanje 2019-2022”. Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. Namen operacije je izboljšati konkurenčnost preko elektronskega poslovanja.

Izvedeni bodo naslednji ukrepi:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletne strani za tuje trge
  • Produktno prodajni video
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Skupna vrednost operacije znaša 52.277,00 EUR, od tega znaša znesek sofinanciranja 42.850,00 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).Prijava na e-novice