projekt Optimizacija procesov za vodenje evidenc po zakonih

projekt Optimizacija procesov za vodenje evidenc po zakonih

V sklopu projekta Optimizacija procesov za vodenje evidenc po zakonih, ki ga izvajamo za Ministrstvo za pravosodje, razvijamo informacijsko okolje Evidence po Zakonih (EVIZ). Okolje bo omogočalo enotno shrambo vseh evidenc, katerih vodenje se je pred tem izvajalo preko različnih sistemov.

Informacijsko rešitev bomo postavili v DRO (Državni Računalniški Oblak), poleg skupnih notranjih in administrativnih uporabnikov, pa se bo vključilo tudi pooblaščene zunanje uporabnike. Izvedena bo integracija z različnimi podatkovnimi viri (ePRS – Ajpes, CRP – Centralni Register prebivalstva, CKE – Centralna kazenska evidenca itd.). Poleg tega bo izvedena integracija s sistemom KRPAN, IS Vpisniki VSRS (Vrhovno Sodišče RS), eUpravo in drugimi IS. Projekt v zvezi s tem predvideva tudi nadgradnjo obstoječih programskih vmesnikov za izmenjavo podatkov med informacijskim sistemom in eksternimi viri. Ena izmed ključnih komponent sistema EVIZ bo tudi WF (Workflow) engine, ki bo zagotavljal računalniško vodenje delovnih tokov, ki bodo uporabnikom omogočali avtomatizirano vodenje procesov oz. delovnih tokov skozi posamezne evidence. Administratorji imajo poleg dostopa do evidence tudi dostop do administracije, t.j. do administratorskih strani za dodeljevanje pravic uporabnikom, pregled in urejanje šifrantov, upravljanje z informacijskimi sredstvi in pregled nad signirnim načrtom. V vseh evidencah se beleži revizijska sled vnosov in sprememb podatkov v evidencah, kar je prav tako eden izmed ključnih elementov IS Eviz. Ob vsaki spremembi se zabeleži, za katero operacijo je šlo, kako se je spremenila vrednost, kdo je spremembo naredil, čas spremembe in komentar.

Za avtentikacijo se bo uporabljal centralni gradnik Varnostna shema. Uporabnik se bo IS EVIZ predstavil s kvalificiranim digitalnim potrdilom oz. certifikatom. Avtentikacija bo uspešna le, če bo ta certifikat veljaven v Varnostni shemi, za kar bo predhodno poskrbel administrator sistema, z vpisom uporabnika v Varnostno shemo. Eden izmed glavnih poudarkov projekta je torej preprečiti uporabo komponent, ki predstavljajo varnostno tveganje in tako omogočiti varno upravljanje s podatki.Prijava na e-novice