Projekt prenove Pravno-informacijskega Sistema Republike Slovenije (PISRS)

Projekt prenove Pravno-informacijskega Sistema Republike Slovenije (PISRS)

Naše podjetje, za naročnika Služba vlade za zakonodajo (SVZ), skozi projekt razvoja Pravno-informacijskega Sistema Republike Slovenije (PISRS), razvija popolnoma prenovljen sistem portala PISRS, z vključitvijo dodatnih, nadgradnjo obstoječih ter dopolnitvijo funkcionalnosti, kot jih poznamo pri obstoječem sistemu.

Prenovljeno spletišče PISRS, bo strokovni in širši javnosti omogočalo dostop do ažurnih, popolnih in zanesljivih informacij o pravnih redih. Zagotovljena bo enotna shramba predpisov, do katerih bo uporabnik lahko dostopal preko različnih vmesnikov prilagojenih glede na posamezne pravne akte, različnih kategorij in vsebin.

Prenovljena platforma bo omogočala pregled dveh pravnih redov – Pravnega reda Republike Slovenije in Pravnega Reda Evropske Unije. Vsak izmed njiju bo vseboval več zbirk pravnih aktov. Državni red RS bo vključeval zbirke: Državni predpisi, Splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, Drugi splošni in posamični akti, Neuradna prečiščena besedila in Predpisi lokalnih skupnosti. Znotraj pravnega reda EU, pa bo omogočen pregled nad zbirkami: Register pravnih aktov EU, Postopki proti RS, Predhodna vprašanja in Zgodovinska sodna praksa. Poleg omenjenih dveh pravnih redov, bodo na spletišču PISRS na voljo tudi dokumenti, vezani na sodno prakso v RS in nekatere druge zbirke.

Zaradi številčne množice pravnih aktov, je zagotavljanje preglednosti in organiziranosti slednjih ključno za uporabnika. V ta namen so znotraj zbirk omogočene različne vrste iskanja:, kot npr.
– iskanje po temi na katero se pravni akt nanaša (npr. Zunanje zadeve in mednarodni odnosi, gospodarska ureditev ipd.),
– iskanje po kategoriji predpisa (npr. Predzakonski predpisi, Ustava ipd.) in npr.
– iskanje po datumu objave.

Ena izmed ključnih funkcionalnosti spletišča PISRS je tudi napredno iskanje, ki omogoča iskanje po različnih parametrih, med drugim preko SOP številke. Ker gre za enotno identifikacijsko oznako predpisa, nam spletišče omogoča, da preko te številke enostavno najdemo točno določen predpis in si ogledamo njegovo vsebino.

Za vsak posamezen predpis (odvisno od njegove kategorije) bo tako uporabniku na voljo:
– prikaz izbranega nabora metapodatkov,
– prikaz besedila in priponk ter povezav na Uradni list,
– prikaz nabora informacij in dokumentov oblikovanih v času načrtovanja, priprave in sprejemanja akta, ki so javno objavljeni in dostopni javnosti,
– prikaz pravne podlage in podrejenih aktov za posamezen pravni akt,
– prikaz navezujočih se mednarodnih aktov, sodne prakse in prava EU,
– prikaz povezav med akti itd.

Poleg tega bo prenovljeni sistem PISRS, skozi modul za personalizacijo in prijavo uporabnikov, omogočal naročanje na izbrane vsebine, obveščanje o spremembah predpisov, hranjenje filtrov iskanja ipd. Za upravljalce sistema PISRS, pa bo, preko administratorskega modula in CMS sistema, omogočeno upravljanje z vsebinami, ki se bodo prav tako prikazovale na spletnih straneh PISRS.Prijava na e-novice