Rešitve

Industrija

Informacijske rešitve družbe Inden zagotavljajo končnim uporabnikom na področju industrije ostati konkurenčen na trgu.

Spremljanje proizvodnega obrata z vsemi oddelki se začne z zajemom in vrednotenjem podatkov, kar nam daje možnost optimizacije procesov, s tem pa ohranjanje konkurenčnosti, nižanja stroškov in dviganja učinkovitosti. Rešitve so zasnovane tako, da se lahko integrirajo med seboj in tvorijo zaključen krog rešitev, ali pa se integrirajo z že obstoječimi rešitvami proizvodnega podjetja. Rešitve naših partnerjev dopolnjujemo z lastnim razvojem in podporo iz Ljubljane.

Energetika

Digitalizacija na področju energetike in javnih služb danes igra eno izmed bolj pomembnih vlog zalednih storitev javne infrastrukture.

Izboljšanje zanesljivosti temeljnih procesov je ključno, istočasno pa morata biti infrastruktura in podatki varni, saj gre za varnost na nacionalnem in evropskem nivoju. Informacijske rešitve družbe Inden nudijo nove možnosti povezovanja s sredstvi, zaposlenimi, strankami in nudijo primerno poročanje in dokumentiranje ter spremljanje ukrepov. Z domenskim znanjem vam nudimo podporo v celotni procesni verigi in poskrbimo za uspešno uporabo rešitev tudi po implementaciji.

Prijava na e-novice