Bilančni obračun

Operater trga s svojimi storitvami zagotavlja in omogoča usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema: vodenje bilančne sheme, evidentiranje bilateralnih pogodb, izdelava okvirnega voznega reda ter bilančni obračun in finančno poravnavo bilančnega obračuna.

Informacijski sistem za izdelavo bilančnega obračuna omogoča uporabnikom urejanje bilančne sheme, prejem podatkov od elektrooperaterjev in uvoz ostalih potrebnih podatkov, izračun bilančnega obračuna, izračun letnega proračuna bilančnega obračuna, upravljanje s prejetimi podatki s strani elektrooperaterjev in članov bilančne sheme, izdelavo poročil bilančnega obračuna, izdelavo poročil letnega proračuna in analitiko podatkov bilančnega obračuna ter prikaz bistvenih podatkov in uvoz v uporabne oblike dokumentov.

Prijava na e-novice