NOV-LF-N1

NOV-LF-N1 – podsklop sistema SUMO

NOV-LF-N1, podsklop sistema SUMO obravnava izračun obremenitev vodov in transformatorjev za trenutno stanje, topologijo N in N-1 ter napovedi, kar predstavlja pomemben del celotnega sistema. Podsklop za izračun in napovedi tokov je bistven za prikaz vrednosti tokov na vodih in transformatorjih za topologijo N in N-1.

Glavni uporabniki tega sistema so sistemski operaterji prenosnega elektroenergetskega omrežja. Sistem SUMO združuje različne podsklope, od meritev temperatur na vodih, meritev atmosferskih pogojev, izvedbo ocen in napovedi atmosferskih pogojev, napovedi obremenitev vozlišč, izračuna obremenitev vodov in transformatorjev za stanje N in N-1 za trenutno in za bodoče stanje ter 3D vizualizacijo.

Več o sistemu si lahko preberete na strani podjetja OPERATO d.o.o., ki razvija in trži sistem SUMO. https://www.operato.eu/sumo

Prijava na e-novice