Portal za uporabnike (operater trga)

Portal za uporabnike operaterja trga je razdeljen na javni in zasebni del in omogoča avtomatsko in ročno objavo bistvenih podatkov trga za namen preglednosti trga z elektriko, vodenje bilančne sheme sprejem novih članov, dostop do finančnih dokumentov, podatki o članstvih), posredovanje rezultatov bilančnega obračuna in letnega obračuna članom trga, vodenje celotnega postopka bilančnega obračuna in upravljanje uporabnikov portala.

Javni del je dostopen vsem uporabnikom, zasebni pa samo uporabnikom, ki jim je bil dodeljen certifikat.

Dostop do portala je omogočen odgovornim bilančne skupine in odgovornim bilančne podskupine. Vsakemu članu bilančne sheme je omogočena registracija s katero pridobi dostop do portala. Rešitev podpira avtentikacijo in avtorizacijo s kvalificiranimi digitalnimi potrdili izdajateljev znotraj EU.

Prijava na e-novice