SUMO

Sistem SUMO omogoča določanje meje obratovanja elektroenergetskega sistema (EES) z vidika dopustnih tokovnih obremenitev vodov in transformatorjev v času blizu realnega in bližnje prihodnosti do treh ur vnaprej.

Glavni uporabnik tega sistema je sistemski operater (SO). Sistem SUMO združuje različne podsklope, od meritev temperatur na vodih, meritev atmosferskih pogojev, izvedbo ocen in napovedi atmosferskih pogojev, napovedi obremenitev vozlišč, izračuna obremenitev vodov in transformatorjev za stanje N in N-1 za trenutno in za bodoče stanje ter 3D vizualizacijo.

Podsklop NOV-LF-N1 obravnava izračun obremenitev vodov in transformatorjev za trenutno stanje, topologijo N in N-1 ter napovedi, kar predstavlja ključen člen pri sistemu SUMO. Podsklop za izračun in napovedi tokov je bistven za prikaz vrednosti tokov na vodih in transformatorjih za topologijo N in N-1.

Prijava na e-novice