Upravljanje sredstev – EAM

Proizvodni proces v podjetjih je časovno najbolj občutljiv del aktivnosti, ki se izvajajo v proizvodnem podjetju.

V primeru okvare ali tudi planiranega vzdrževanja se proizvodnja ne izvaja ali pa se izvaja v manjšem obsegu. To zapodjetja predstavlja velik strošek, saj v tem času stroj ne obratuje in se zmanjša izkoriščenost proizvodneopreme. Rešitev VISIGHT je usmerjena v zmanjševanje izgubljenega časa zaradi servisnih in vzdrževalnih del. To dosegamo tako, da zmanjšamo zamudnost pri iskanju pravih informacij, prav tako pa bi se povečala učinkovitostvzdrževalca (manj napak pri delu).

V vse kompleksnejši proizvodnji, ki jo z avtomatizacijo in integracijo različnih sistemov prinaša Industrija 4.0, postajajo informacije ključen dejavnik za dosego učinkovite in zanesljive proizvodnje. Zaradi povečevanja kompleksnosti in količine podatkov postaja vzdrževanje opreme v pametnih tovarnah vse večji izziv. Težavo predstavlja predvsem časovno zamudno iskanje pravih informacij (npr. navodil za delo) in vzdrževanje vsega potrebnega znanja.

Za zmanjševanje časa iskanja informacij in odpravo napak pri izvajanju operacij morajoimeti vzdrževalci pri delu nenehno na voljo ažurne informacije. S pomočjo rešitve VISIGHT bo mogočeinformacije prostoročno pridobivati na sami lokaciji dela in avtomatično planiral bodoča vzdrževanja. S tem se skrajša čas iskanja informacij in dvignila učinkovitost dela, hkrati bo z možnostjo sodelovanja medvzdrževalci (npr. na različnih proizvodnih lokacijah) lažji tudi prenos znanja med zaposlenimi. Z manjšimštevilom izpadov proizvodnje, zaradi nepredvidene okvare stroja, se bistveno poveča produktivnost sredstev.

VISIGHT vam:

  • poenostavi in pohitri vzdrževanje opreme v podjetju;
  • zmanjša številko napak v vzdrževanju;
  • pohitri pridobivanje informacij o stanju naprav v proizvodnji;
  • zmanjša količino papirne dokumentacije, ki je zdaj v digitalni obliki dostopna preko pametnih očal in tudi namiznega računalnika.

Prijava na e-novice