Zagotavljanje kakovosti – CAQ

Vsak posamezni modul je neprecenljiv, skupaj so nepremagljivi

Vsak posamezen CAQ, samostojni modul vam prinaša veliko prednost. Z združevanjem modulov za ustvarjanje celotnega sistema CAQ odklenete celoten potencial naše rešitv. Povratne informacije iz pritožb in napak ustvarjajo kontrolno zanko, kar vodi do transparentnosti napak in zmanjšanja stroškov.

Naša programska oprema CAQ zajema vse ravni zagotavljanja kakovosti, od načrtovanja do inšpekcijskega pregleda proizvodnje, do analize kazalnikov sistemov kakovosti.

Trajen uspeh zagotavljanja kakovosti z zaključeno povratno zanko

Z nenehnim iskanjem vzrokov napak je potrebno nenehno izboljševati vse sisteme iz proizvodne in zaledne službe ter drugih poslovnih dejavnosti. Sistem iqs CAQ temelji na načelih W. Edwardsa Deminga in si prizadeva za kakovost in stalne izboljšave (Continual Improvement Process – CIP) v proizvodnem procesu. Vsi moduli iqs temeljijo na sistemu PDCA.

Pričakujte nepričakovano – iqs FMEA

FMEA ima osrednjo vlogo v sistemu iqs CAQ in je ključna točka za učinkovito preprečevanje napak. Vse pritožbe in odstopanja, ki se pojavijo v življenjskem ciklu izdelkov, vključno z njihovo analizo, povzročijo spremembo ustrezne FMEA. Takojšnja povratna informacija za načrtovanje se zgodi z vzpostavitvijo kontrolne zanke med upravljanjem pritožb in FMEA. To pomeni, da se vse proizvodne izkušnje zbirajo v FMEA in se lahko uporabijo kot zbirka znanja za podjetje. Vsaka novoustanovljena FMEA lahko dostopa do kakovostnega znanja in izkušenj podjetja.

Plan – načrtovanje, neprekinjen proces

Načrtovanje zanesljive kakovosti je osnova za stabilne procese in zmanjšanje stroškov pregleda in odpovedi. Pred začetkom proizvodnje je treba opredeliti vse zahteve in specifikacije, skupaj s potencialnimi napakami v zvezi s proizvodi in postopki, ter vzpostaviti ustrezne ukrepe.

Kompatibilni moduli:

Requirements Management
APQP
FMEA
Inspection Plan / Control Plan
Feasibility Analysis

Do – zagotavljanje kakovosti

Od kontrole prejetega blaga do pregleda, ki spremlja proizvodnjo, in do upravljanja inšpekcijske opreme –  vse je pomembno za kakovost proizvodnje. Ker so poznejši pregledi zagotavljanja kakovosti dragi, jih je treba izvajati le, kadar je mogoče pričakovati napake. Zato je pomembno, da vse ugotovitve in znanje uporabimo ne le za ugotavljanje trenutnega stanja kakovosti, temveč tudi za širjenje zbirke znanja podjetja. Posebni pomen imajo procesi zaključne povratne zanke, ki se uporabljajo za odstopanja in dokumentacijo.

Kompatibilni moduli:

ISIR
Goods Received/Goods Dispachted Inspection
SPC
Inspection Equipment Management

Check – primerjava z realnim stanjem

Da bi se izognili ponavljajočim se napakam, je pri načrtovanju kakovosti pomembno, da se napoved primerja z realnim stanjem v proizvodnem okolju. Na začetku proizvodnje se opredeljeni ukrepi preverijo, ali so učinkoviti in se jih po potrebi popravi.

Kompatibilni moduli

Complaints Management
Audit Management
Actions Management
Analysis Center / Quality Intelligence
Document Center

Act – učenje iz napak

Znanje se pridobiva med celotnim razvojem izdelka. Te ugotovitve so neprecenljive, če se aktivno uporabljajo za optimizacijo procesov. Na tem mestu se pokaže prava prednost rešitve iqs CAQ. Vsi podatki se beležijo centralno. Napake, pritožbe in informacije se vrnejo v vse module in dvignejo kakovost na novo raven. Cilj; preprečevanje napak.

Prijava na e-novice