Advanced Production Quality Planning (APQP)

Celovit pregled projekta. iqs APQP ponuja osnovo za uspešen in pravočasni zagon serijske proizvodnje.

Zagotavljanje zagona serijske proizvodnje

Iqs APQP temelji na zahtevah velikih podjetij, katerih podizvajalci so sestavni del razvoja projekta. Programski modul iqs APQP je na voljo za definiranje in izvajanje ukrepov ter predstavlja osnovo za uspešen nadzor projekta.

Ključni mejniki projekta s poglobljenimi informacijami

iqs APQP podrobno opisuje vse v projektu do začetka proizvodnje, vključno z vsemi posameznimi koraki, mejnikom, roki in pregledom stroškov. Vsi dokumenti, povezani z zadevnim projektom so shranjeni. iqs APQP je ključno orodje za zagotovitev uspeha projekta.

Korak naprej – proaktivna dejavnost

Programska oprema iqs APQP poudarja vsa odstopanja od specifikacij in lahko prikaže posledice teh odstopanj za potek projekta v prihodnosti. Takoj je mogoče uvesti protiukrepe. Tveganja so zato že prej opredeljena in proaktivno obravnavana.

Prihranki časa in denarja

Up to now status reports have had to be manually transferred from office files into the report form demanded by the respective customer – an extensive high cost, inaccurate procedure. With iqs APQP different report forms can be generated automatically.

Medsebojna odvisnost

iqs APQP združuje vse partnerje v dobavni verigi – zato je informacijska baza na voljo vsem. Medsebojne odvisnosti in odvisnosti v razvoju projekta so neposredno prepoznavne.

Funkcionalnosti

 • Kreiranje predlog projekta, kontrolnih seznamov in poročil o stanju v skladu z ISO 9001, IATF 16949 in ostalimi standardi na področju proizvodnje, avtomobilske industrije in bele tehnike
 • Izmenjava podatkov z drugimi orodji nadzora projektov
 • Enaka osnova – vsebina iz različnih predlog projektov se lahko združi v en projekt
 • Definiranje projektnih skupin, ki jih je mogoče zadolžiti za različne projekte
 • Povezava s seznami delov in delov, npr. za načrtovanje začetnega vzorčenja izdelka (ISIR oz. EMPB)
 • Tekoče risbe ali 3D modeli so vedno na voljo
 • Povezava vseh procesov kakovosti za enostavno navigacijo, npr. neposreden dostop do ustreznega procesa v modulih iqs ISIR in iqs FMEA
 • Ocene med projekti, npr. ciljne in dejanske primerjave
 • Ganttovi diagrami, kritična pot (critical path)
 • GYR-tabela
 • Upravljanje sprememb – arhiviranje in različice vmesnega stanja in vseh poročil o stanju
 • Vodenje aktivnosti s statusom, roki in odgovornimi osebami
 • Vsako dejanje je lahko povezano s podelementom
 • Načrtovanje virov (obremenjenosti zaposlenih)
 • Shranjevanje vseh dokumentov, ki so pomembni za APQP, z integriranim dokumentnim sistemom
 • Grafični prikaz stroškov in statusa zaključka projekta
 • Dodajanje prilagojenih polj znotraj projekta
 • Možnost izmenjave, urejanja in spremljanja ukrepov s strankami in dobavitelji prek iqs Partner Portal-a

Prijava na e-novice