Audit Management

Presoje so postale enostavne: Organizacija v postopku presoj

Prepričljivo vodenje presoje

Načrtovanje in izvajanje presoj zahteva visoko stopnjo organizacije. Stroški in prizadevanja v zvezi z dokumentiranjem in spremljanjem se dramatično zmanjšajo z uporabo iqs Audit Management. Vse procese kakovosti je mogoče pregledati glede na njihovo skladnost in učinkovitost. Programska oprema zagotavlja dosledno, končno načrtovanje in izvedbo naročnikov, dobaviteljev in notranjih revizij. Prek integriranega upravljanja ukrepov je mogoče vsem potrebnim ukrepom enostavno slediti, da se zagotovi dokončanje v skladu z načrtom. Ukrepe dobavitelja lahko odprete in uredite prek iqs Partner Portal-a, tako da lahko kadar koli vidite trenutno stanje ukrepa.

Funkcionalnosti

  • Fleksibilna opredelitev vrst revizij, kot so notranje / zunanje revizije sistemov, revizije postopkov, okoljske revizije in revizije dobaviteljev
  • Uporaba katalogov vprašanj, ki temeljijo na standardih, npr. ISO / TS 16949, ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, VDA 6.3 ali interni posebni katalogi
  • Dodajanje posameznih zahtev med izvedbo revizije in prenos novih zahtev na obstoječe kontrolne sezname
  • Prosto določljiva merila vrednotenja, ki ustrezajo vrsti revizije
  • Podrobno evidentiranje izjav s celovito analizo vzrokov in primerjavo z zahtevami standardov
  • Offline-Audit
  • Kvalifikacije revizorjev se lahko dodajo na vrsto revizije
  • Pregled revizij in rokov z izvedbo posameznih korakov. Dejanja, ki so na voljo v intranetu za neposredno obdelavo
  • Uvoz / izvoz v Excelu, npr. po VDA 6.3
  • Prenos rezultatov revizije v oceno dobavitelja

Prijava na e-novice