Complaints Management

Pritožbe kot orodje: Sistematično se izogibajte reklamacijam z uporabo modula Complaints Managment.

Hitra reakcija

Pritožbe je potrebno reševati hitro in brez težav. iqs Complaints Management (RKM) vam omogoča, da ustvarjate, urejate in sledite tako notranjim kot zunanjim pritožbam – od dobaviteljev, kupcev do posameznih oddelkov znotraj vašega podjetja.

Ustvarjanje delovnih tokov

Z iqs RKM lahko ustvarite ustrezne predloge za podjetje za vse korake in potek dela v zvezi z obravnavno reklamacij. Prav tako so na voljo predloge za 8D in 4D poročila ter korektivne in preventivne ukrepe (CAPA).

Neposreden dostop preko spletnega portala

Spletni Partner Portal zagotavlja neposredno in enostavno komunikacijo med vsemi strankami. Omogočena je obdelava pritožb v spletnem brskalniku, nakar iqs RKM ustvari celoten postopek pritožbe z 8D poročilom in odločitvami.

Uporaba obstoječega znanja

Med obdelavo pritožb lahko dostopate do baze podatkov iqs CAQ. Samodejno navaja tudi podobne okvare ali ponavljajoče napake. Prej uporabljena dejanja je mogoče preveriti in po potrebi uporabiti znova.

Hitro vrednotenje

Integriran iqs Analysis Center vam omogoča različne analize trenutnega nivoja kakovosti. Jasno je razvidno, katere pritožbe in ukrepi povezani z dotično pritožbo, se trenutno obravnavajo ali so odprti. Do informacij, kjer so vzroki in napake lahko dostopate hitro in enostavno. Z analizo porabljenega časa je mogoče sprejeti ukrepe za izboljšanje pritožbenega postopka.

Takojšnja povratna informacija do FMEA-ja

Napake in zadevni ukrepi se lahko neposredne prenesejo v iqs FMEA. FMEA je tako vedno posodobljena in noben ukrep ni spregledan.

Funkcionalnosti

 • Obvladovanje dobavitelja in notranje pritožbe, npr. od prejetega blaga / blaga iz proizvodnje ali iz spremljajoče proizvodnje
 • Pritožbe se nanašajo na 8D, 4D in CAPA metodologijo ali posameznika
 • Obdelava pritožb kupcev in verzioniranje ukrepov v posebnih poročilih
 • Prosto nastavljivi delovni tokovi za obdelavo pritožb
 • Brezpapirna izmenjava reklamacij dobaviteljev s samodejnim uvozom odgovorov preko urejevalnika iqs RKM
 • Notranje ali zunanje pritožbe pošiljajo preko e-pošte vse dogodke, vključno z ustreznimi dokumenti, kot so fotografije, videoposnetki, risbe ali poročila
 • Napake lahko v pritožbo dodate neposredno prek pametnega telefona ali iqs Photo App
 • Integrirano sklepanje na podlagi primerov (CBR). Hitro poiščite rešitve težav s pomočjo podobnosti iskanja
 • Samodejno zaznavanje ponavljajočih se napak
 • Uvoz napak in vzrokov neposredno iz iqs FMEA. Prenos novih napak na FMEA s samodejnim obveščanjem osebe, odgovorne za FMEA
 • Ishikawina shema in 5-zakaj-metoda za opredelitev vzroka in posledice
 • Vključevanje „naučenih lekcij“, Poka Yoke, Yokoten
 • Upravljanje z ukrepi za spremljanje rokov, stopnje zaključenosti, odgovorne osebe in stroškov
 • Pomembno vrednotenje z iqs Analysis Center, tj. Pareto analiza, analiza stroškov, grafika, filtrirani delovni načrt in individualne ocene
 • iqs Q-Agent deluje kot sistem zgodnjega opozarjanja in pošilja informacije, ko so presežene omejitve, npr. število pritožb na poslovnega partnerja. Poročila o kakovosti se lahko časovno nadzirajo in pošljejo informacije v določen krog distribucije
 • KPI – merjenje časa za posamezne procesne korake pritožbe
 • QDX vmesnik za izmenjavo pritožb med različnimi sistemi CAQ ali prek izmenjalnih platform, kot je “SupplyOn”
 • iqs Partner Portal za spletno obdelavo pritožb med kupci in dobavitelji

Prijava na e-novice