Complaints Management

Reklamacije kot orodje: Sistematično se izogibajte reklamacijam z uporabo modula Complaints Managment.

Hitra reakcija

Reklamacije je potrebno reševati hitro in brez težav. iqs Complaints Management (RKM) vam omogoča, da ustvarjate, urejate in sledite tako notranjim kot zunanjim reklamacijam – od dobaviteljev, kupcev do posameznih oddelkov znotraj vašega podjetja.

Ustvarjanje delovnih tokov

Z iqs RKM lahko ustvarite ustrezne predloge za podjetje za vse korake in potek dela v zvezi z obravnavno reklamacij. Prav tako so na voljo predloge za 8D in 4D poročila ter korektivne in preventivne ukrepe (CAPA).

Neposreden dostop preko spletnega portala

Spletni Partner Portal zagotavlja neposredno in enostavno komunikacijo med vsemi strankami. Omogočena je obdelava reklamacij v spletnem brskalniku, iqs RKM nato ustvari celoten postopek pritožbe z 8D poročilom in odločitvami.

Uporaba obstoječega znanja

Med obdelavo reklamacije lahko dostopate do baze podatkov iqs CAQ. Sistem samodejno javi ponavljajoče se napake. Prej uporabljene rešitve je mogoče preveriti in po potrebi uporabiti znova.

Hitro vrednotenje

Integriran iqs Analysis Center vam omogoča različne analize trenutnega nivoja kakovosti. Jasno je razvidno, katere akcije in ukrepi povezani z dotično reklamacijo, se trenutno obravnavajo ali so odprti. Do informacij, kjer so vzroki in napake lahko dostopate hitro in enostavno. Z analizo porabljenega časa je mogoče sprejeti ukrepe za izboljšanje reklamacijskega postopka.

Takojšnja povratna informacija do FMEA-ja

Napake in zadevni ukrepi se lahko neposredne prenesejo v iqs FMEA. FMEA je tako vedno posodobljena in noben ukrep ni spregledan.

Funkcionalnosti

 • Obvladovanje dobavitelja in notranje reklamacije, npr. od prejetega blaga / blaga iz proizvodnje ali iz spremljajoče proizvodnje
 • Reklamacije se nanašajo na 8D, 4D in CAPA metodologijo ali posameznika
 • Obdelava reklamacije kupcev in verzioniranje ukrepov v posebnih poročilih
 • Prosto nastavljivi delovni tokovi za obdelavo reklamacije
 • Brezpapirna izmenjava reklamacij dobaviteljev s samodejnim uvozom odgovorov preko urejevalnika iqs RKM
 • Notranje ali zunanje reklamacije pošiljajo preko e-pošte vse dogodke, vključno z ustreznimi dokumenti, kot so fotografije, videoposnetki, risbe ali poročila
 • Napake lahko v reklamacijo dodate neposredno prek pametnega telefona ali iqs Photo App
 • Integrirano sklepanje na podlagi primerov (CBR). Hitro poiščite rešitve težav s pomočjo podobnosti iskanja
 • Samodejno zaznavanje ponavljajočih se napak
 • Uvoz napak in vzrokov neposredno iz iqs FMEA. Prenos novih napak na FMEA s samodejnim obveščanjem osebe, odgovorne za FMEA
 • Ishikawina shema in 5-zakaj-metoda za opredelitev vzroka in posledice
 • Vključevanje „naučenih lekcij“, Poka Yoke, Yokoten
 • Upravljanje z ukrepi za spremljanje rokov, stopnje zaključenosti, odgovorne osebe in stroškov
 • Pomembno vrednotenje z iqs Analysis Center, tj. Pareto analiza, analiza stroškov, grafika, filtrirani delovni načrt in individualne ocene
 • iqs Q-Agent deluje kot sistem zgodnjega opozarjanja in pošilja informacije, ko so presežene omejitve, npr. število reklamacij na poslovnega partnerja. Poročila o kakovosti se lahko časovno nadzirajo in pošljejo informacije v določen krog distribucije
 • KPI – merjenje časa za posamezne procesne korake pri reklamaciji
 • QDX vmesnik za izmenjavo reklamacij med različnimi sistemi CAQ ali prek izmenjalnih platform, kot je “SupplyOn”
 • iqs Partner Portal za spletno obdelavo reklamacij med kupci in dobavitelji

Prijava na e-novice