Feasbility Study

Največja varnost: učinkovito načrtovanje kakovosti vnaprej.

Visoka ocena

Učinkovito načrtovanje kakovosti je prva zahteva za zagotovitev stabilnih procesov in zmanjšanje stroškov napak. Orodje za ta namen je analiza izvedljivosti, katere izdelavo, upravljanje, dokumentiranje in obdelavo je mogoče podpreti s programskim modulom iqs HBW. To jasno povečuje stabilnost in varnost pri proizvodnji izdelka.

Pred oddajo naročil bo osnova za ponudbo ali ponudbo dobavitelja opredelitev glavnih tveganj, ki se nato dokumentirajo v analizi izvedljivosti. Vsaka karakteristika tehnične risbe se lahko sistematično preuči z uporabo iqs HBW. Ukrepi se lahko dodajo na odprte ali nepopolne točke in sledijo preko integriranega upravljanja ukrepov.

Funkcionalnosti

 • Kreiranje, upravljanje in dokumentiranje analize izvedljivosti
 • Jasen pregled odprtih študij izvedljivosti kot tudi tistih, ki zahtevajo urejanje ali posodabljanje
 • Katalog meril, ki jih je mogoče prosto določiti, lahko prenesete na predloge kontrolnih seznamov
 • Kontrolni seznami se lahko prilagodijo vsakemu projektu in fazi proizvodnje
 • Hitra generacija seznamov karakteristik z vključitvijo CAD podatkov
 • Sinhronizacija študij izvedljivosti s spremembami risbe
 • Neposredna analiza izvedljivosti za karakteristike, kot tudi določitev kontrolne metode in preskusne metode
 • Vsako karakteristiko je mogoče oceniti posamezno
 • Celostno upravljanje ukrepov
 • Izvoz v Excel datoteke za pošiljanje dobaviteljem
 • Možnost pritrditve dokumenta

Prijava na e-novice