Preprečevanje neuspeha je enostavno. Preko povezave z iqs Complaint Management in iqs Inspection Plan, iqs FMEA dosledno podpira preprečevanje napak.

Znanje o kakovosti

Učinkovita je le trenutna in dobro vzdrževana analiza učinkov v načinu odpovedi (FMEA). Prek iqs FMEA lahko ustvarjate in posodabljate vse produkte in procese FMEA v celotnem podjetju. Vsak vstop v ta osrednji spomin znanja poveča kakovost znanja. Ker je iqs FMEA zgrajen na bazi podatkov, ponuja ne le maksimalno učinkovitost, temveč je tudi popolnoma integriran v sistem CAQ.

Vsi ukrepi na vpogled

Integrirano upravljanje ukrepov omogoča spremljanje in učinkovito preverjanje vseh opredeljenih ukrepov in nalog. Nastali rezultati se samodejno vrnejo v FMEA, tako da se lahko primerjajo prognoze in realnost.

Enostavna uporaba podobnosti

Tehnika dedovanja in ponovna uporaba integriranih gradnikov uporabljata podobnosti izdelkov in komponent znotraj modularne družine. Njegova naloga je zagotoviti, da se vse spremembe na enem področju samodejno prenesejo na vse ustrezne dele. V primerjavi s tradicionalno metodo izdelave kopij ali ročnega vnašanja podatkov, ta tehnika zahteva minimalne napore.

Vzroki in posledice

FMEA je najpomembnejše orodje pri preprečevanju napak v proizvodnji. Od pritožb do težav v proizvodnji, iqs Quality Center vrne v povratno informacijo v FMEA in zagotovi, da je katalog napak vedno vzdrževan in posodobljen. Poročila 8D se nanašajo tudi na FMEA zaradi opisa napake in vzroka. Ko se pojavijo nove napake, se osebo, odgovorna za FMEA, samodejno obvesti in FMEA v trenutku posodobi. To zagotavlja, da je povratna kontrolna zanka PDCA sistematično zaprta.

Functions

 • Ustvarjanje in upravljanje PFMEA in DFMEA ter v kombinacij z ti. »hibridnim FMEA-jem«; normirano v skladu z VDA, AIAG ali prosto določljivimi katalogi vrednotenja FMEA
 • Integrirano delovanje iqs FMEA v sistemu iqs CAQ ali uporaba kot samostojna rešitev
 • Popolna integracija CAD podatkov
 • Ustvarjanje, vzdrževanje in spreminjanje FMEA-jev v več prikaznih formatih – obrazci (klasična oblika), drevesni strukturi ali v obliki mreže
 • Navigacijski pregled v drevesni strukturi, po sistemskih elementih in hiperbolični mreži
 • Preprost vnos podatkov s samodejnim dokončanjem
 • Hitro ustvarjanje in urejanje FMEA-jev za povezane dele in procese preko tehnike dedovanja ter integracije in ponovne uporabe poljubnega števila gradnikov
 • Grafična mreža funkcij in napak
 • iqs FMEA je vedno posodobljen: znanje in napake pri upravljanju proizvodnje ali pritožb se samodejno prenesejo v bazo napak FMEA
 • Prepoznavanje ponavljajočih se napak
 • Skupni elementi in razlike posameznih izdelkov iste družine so takoj prepoznani
 • Metode vrednotenja, na primer Pareto analiza, RPZ, analiza napak, kritičnih poti
 • Procesno usmerjena analiza napak v celotnih delih družine
 • Fleksibilna nastavljiva matrika tveganj s funkcijo semaforja
 • Shranjevanje kritičnosti kritičnih značilnosti za namene primerjanja
 • Pregled elementov povezav za izdelke, npr. varjeni šivi
 • Verzioniranje, ki izhaja iz kronološkega izvora dokumentov in avtomatska primerjava različic
 • Vnos podatkov več jezikih, vključno z orodjem za prevajanje
 • Aktivno upravljanje ukrepov – odkrivanje, izogibanje in splošno upravljanje
 • Vsi ukrepe so na vpogled prek spletne aplikacije
 • Samodejno posodabljanje FMEA, ko so ukrepi zaključeni
 • Sinhronizacija FMEA-ja in kontrolnega plana (integriran načrt proizvodnje) na vsaki stopnji urejanja

Prijava na e-novice