Good Recived / Goods Dispatched Inspection

Zmanjšanje kontrol: Uporaba WE/WA zmanjša kontrolne napore z učinkovitejšim postopkom kontrol

Kontrola vhodnega blaga

Obstoječe pomanjkljivosti v kakovosti dobavljenih primarnih proizvodov ali materiala bodo vplivale na vsako stopnjo proizvodnega procesa in vplivale na splošno kakovost končnega izdelka. Pregled pomembnih karakteristik kakovosti med postopkom dostave znatno zmanjša to tveganje. Če dobavljeni izdelek ne ustreza specifikacijam, se takoj sproži pritožba dobavitelja.

Kontrola izhodnega blaga

Za zagotovitev, da vaša stranka prejme zahtevano kakovost, so za končni postopek preverjanja na voljo enake metode in tehnike, ki se uporabljajo za prejem blaga. S takšnim postopkom bodo iz vašega podjetja odpremljeni samo izdelki, ki ustrezajo zahtevanim specifikacijam kupcev.

Minimalno število kontrol

Kontrolirajte le v okoliščinah, v katerih pričakujete napake. Za optimizacijo kontrolnih prizadevanj kontrolni načrt določa naključne vzorce in postopke dinamičnega spreminjanja. Sami naključni vzorci se lahko samodejno aktivirajo prek vmesnika do sistema ERP. Vsi zbrani podatki se evidentirajo na kontrolnih karticah, ki so na voljo za grafične ali tabelarne analize v iqs Control Center.

Individualno ocenjevanje dobaviteljev

Zahvaljujoč inteligentni povezavi do modula iqs Supplier Rating (LIB), lahko takoj določite tiste partnerje, za katere je dokazano, da ponujajo visoko kakovost in zanesljivost. To znanje omogoča enostavno izbiro ustreznega dobavitelja in zagotavlja kakovost vašega izdelka že od samega začetka.

Funkcionalnosti

 • Centralno planiranje kontrol z iqs Inspection Plan/Control Plan (PP/CP)
 • Verzionirane in podedovane kontrolne opombe
 • Načrtovanje naključnih vzorčenj glede na standarde ali prosto določljive definicije; procesna / karakteristična osnova – temelji na količinah, dobaviteljih, kupcih in proizvodnih zmogljivostih ter na lokaciji tovarne ali kontrole. Poleg tega se lahko načrtovanje večkratnih vzorcev izvede na delih, ki jih določi uporabnik
 • Dinamično vzorčenje kontrolnega pregleda (skip-lot) proti pritožbam strank
 • Samodejno generiranje kontrolnih nalog preko vmesnika do sistemov ERP in PPS
 • Grafične kontrolne opombe, na primer fotografije ali videoposnetki
 • Karakteristike, ki jih je treba pregledati, se vizualizirajo s pomočjo integracije CAD podatkov
 • Vizualni in zvočni prikaz odstopanj
 • Pridobitev izmerjenih vrednosti v gnezdu
 • Grafične in statistične analize; posamezne vrednosti, srednje vrednosti, s-kartice
 • Histogram, verjetnostne mreže
 • Informacije o trenutnem stanju vzorčenja, statusu dobavitelja, koncesijah, pritožbah
 • Aktiviranje pritožb prek modula iqs Complaint Management (RKM)
 • Povezave do iqs Supplier Rating (LIB)

Prijava na e-novice