Inspection Plan

Kontrole je potrebno opraviti samo, kadar je to zahtevano: iqs PP / CP neposredno in hitro pripravi kontrolne načrte iz začetnih poročil o pregledu vzorca ali tehničnih risb brez napak pri prepisu.

Organizirane kontrole

Da bi zagotovili kakovost proizvodov, je potrebno izvesti kontrole vsakega člena verige dodane vrednosti – od prejetega blaga za različne proizvodne korake do odpremljenega blaga, ko zapusti proizvodnjo. Modul za nadzor in inšpekcijske preglede iqs PP / CP omogoča izdelavo poročil o kontroli in inšpekcijskih pregledih za vhodne in izhodne izdelke ter za vmesne teste in SPC.

Večja učinkovitost zaradi integracije risb

Vključevanje risbe oziroma načrta v vse module bistveno pospeši postopek izdelave poročil. Vse potrebne kontrolne karakteristike so neposredno prenesene iz CAD podatkov v kontrolni plan. Možen je prenos lastnosti iz skeniranih risb s pomočjo optičnega prepoznavanja znakov (OCR). Načrtov inšpekcijskih pregledov se ne sme izdelati niti vzdrževati ločeno.

Dedovanje

Tehnika dedovanja poenostavi integracijo ostalih gradnikov iz iste produktne družine v statusno kontrolno poročilo.

Zmanjšanje kontrolnih stroškov

S tesno povezavo med modulom iqs PP / CP in modulom iqs FMEA bo vsak posamezen pregled popolnoma upravičen. Nepotrebni kontrolni pregledi se sistematično ugotavljajo in odpravljajo, s čimer se prizadevanja za kontrolne preglede osredotočajo na dejanske zahteve, ki povzročajo jasno zmanjšanje stroškov in prihrankov časa. Preostali kontrolni pregledi so vedno upravičeni bodisi interno bodisi za stranke.

Popolna dokumentacija

Vsi kontrolni načrti so verzionirani in končni – prednost za revizije in obiske strank. S klikom lahko iqs PP/CP ustvari podroben kontrolni načrt za vsak izdelek posebej.

Funkcionalnosti

 • Centralno inšpekcijsko načrtovanje na področjih prejetega blaga / odpremljenega blaga, vmesnih testov in SPC meritev
 • Integracija CAD podatkov – avtomatsko kreiranje kontrolnih načrtov s klikom neposredno na karakteristike v risbi in avtomatsko prilagajanje kontrolnih načrtov, ko pride do sprememb
 • Odstopanja v inšpekcijskih načrtih neposredno v začetnih vzorčenjih (ISIR/EMPB)
 • Podpora za kontrole izdelkov, procesov, gnezd, orodij in strojev
 • Procesne in produktne družine kontrolnih načrtov
 • Enostavno vzdrževanje dokumentov z dedovanjem in tehnologijo gradnikov (ang. Bulding block technology)
 • Naključni vzorčni načrti v skladu z ISO 2859 in ISO 3951, več naključnih vzorčnih načrtov in dinamična modifikacija kritičnosti
 • Odkrivanje potrebne velikosti naključnega vzorca, npr. po AQL
 • Intervali posameznega preverjanja glede na čas, znesek in stroške
 • Kontrolni načrti so dopolnjeni z videoposnetki, slikami, specifikacijami in osnutki
 • Večkratna uporaba karakteristik
 • Kontrolne opombe za vsako karakteristiko kontrolnega načrta
 • Zmanjšuje stroške kontrolnih pregledov z opredelitvijo nadomestnih karakteristik
 • Pri pripravi kontrolnih planov iz FMEA-ja, se lahko poljubno število funkcij produktnih karakteristik dodeli kontrolni karakteristiki
 • Inšpekcijska oprema, dodeljena neposredno iz iqs-a Inspection Equipment Management (PMV)
 • Povezava z obstoječimi študijami o zmogljivosti kontrolne opreme, npr. iz solara.MP iz Q-DAS
 • Utemeljeno testiranje preko FMEA povratnih informacij
 • Sinhronizacija FMEA-ja, inšpekcijskega načrta in kontrolnega načrta (integriran plan proizvodnje)
 • Avtomatsko generiranje diagramov pretoka in ranga kritičnosti kontrole
 • Izdaja in verzioniranje dokumentov skupaj z zgodovino

Prijava na e-novice