Partner Portal

Strokovno in varno komuniciranje: Integracija dobaviteljev

Preko iqs Partner Portal-a lahko tako kupci kot dobavitelji nenehno delajo na procesih kakovosti v enem, centralnem sistemu. Podatki so strukturirani in jih bo odgovorna oseba posodabljala le enkrat. Napredek procesov kakovosti je zato očiten. Naloge in roki so jasno dodeljeni in jih je mogoče centralno spremljati. Potrebne informacije in dokumenti so sestavni del dejavnosti kakovosti in so na voljo vsem notranjim in zunanjim odgovornim osebam.

iqs Partner Portal podpira komunikacija med stranko in dobavitelji z naslednjimi moduli:

Complaint Management

 • Spletno urejanje 8D poročil
 • Po urniku določene aktivnosti dobaviteljev
 • Pregled vseh odprtih nalog preko centralnega upravljanja ukrepov

Action management

 • Pregled vseh aktivnost kakovosti dobaviteljev in partnerjev
 • Centralno planiranje in sledenje
 • Procesiranje nalog z dnevnikom aktivnosti, dokumenti in zagotovljeno učinkovitostjo (dokazom o izvajanju aktivnosti)

ISIR – EMPB

 • Brezpapirno procesiranje vzorčne dokumentacije
 • Jasni postopki vzorčenja
 • Opisi identičnih karakteristik
 • Izogibanje rekurziji

APQP

 • Jasno projektno planiranje za vse udeležence projekta
 • Jasno prikazane naloge in dokumenti povezani s projektom
 • Viden napredek projekta in motne, ki se pojavljajo znotraj projekt

AUDIT

 • Dostop do rezultatov presoje
 • Definicija korektivnih ukrepov dobavitelja
 • Možnost neposrednega vnosa presojevalca

Tool information system

 • Spremljanje orodja s prilagajanjem načrtovanega in dejanskega obsega proizvodnje
 • Pravočasno prepoznavanje obrabe orodja
 • Načrtovano in predčasno dobavljanje orodij za zamenjavo

Supplier analysis

 • Vsak dobavitelj ima dostop do lastne ocene
 • Podrobno prikazana merila za ocenjevanje dobaviteljev

Prijava na e-novice