Quality Intelligence

Filtriranje, analiziranje in vizualiziranje: bodite proaktivni z uporabo zanesljivih podatkov.

Osnova za jasne odločitve

Podjetja potrebujejo varne, pregledne in predvsem posodobljene informacije. Še posebej pomembno je v času kritičnih in rezultatsko intenzivnih področij zagotavljanja kakovosti, kjer poslovanje temelji na hitri analizi, prihodnjih napovedih in sistemih zgodnjega opozarjanja na odstopanja od tolerance in so nujna osnova za učinkovito reakcijo in proaktivno rešitev.

Dostop do relevantnih modulov

iqs Analysis Center (AC/QI) omogoča centralni dostop do vseh iqs modulov, kjer je izdelava analiz pomembna, na primer upravljanje reklamacij, ocenjevanje dobaviteljev, SPC analiza ali APQP. Funkcija integriranega filtriranja generira analize preko prosto določljivih časovnih okvirov vse do zadnje podrobnosti.

Do bistva v trenutku

Kaj je še posebej zanimivo: iz vseh analiz, ki jih iqs AC / QI ustvarja, je mogoče zamenjati ustrezni proces, na katerem temelji analiza. To je še posebej uporabna značilnost iqs AC / QI. Analizo lahko pošljemo samodejno (po določenem času) po elektronski pošti in s tem izboljšamo komunikacijo znotraj podjetja.

Ključni podatki na dosegu roke

iqs AC/QI ‘Cockpit Charts’ prevede in povzame analize ključnih podatkov podjetja preko diagramov. Nastavljene točke in dejanske vrednosti so primerljive z enim pogledom. Funkcija ‘Drill Down’ odpre neposreden dostop do vsake podrobne analize in procesa, ki je za njo.

Individualni zasloni

iqs Analysis Center je zasnovan tako, da ne le podpira posamezne analize, ampak tudi grafične prikaze. Omogoča vam spreminjanje diagramov, ki ustrezajo individualnim zahtevam, in jih združi v en pogled na zaslon. Na ta način lahko hitro prepoznate kombinacije. Časovni načrti omogočajo avtomatsko izdelavo, na primer, mesečnih poročil, ki omogočajo povečavo za nastavitev časovnih okvirov znotraj analize. iqs AC / QI podpira Pareto analize in izvoz podatkov v predstavitvenih formatih, npr. PowerPoint.

Funkcionalnosti

 • Neposreden dostop do vseh modulov iqs, pomembnih za analizo
 • Podrobna določitev meril filtriranja, npr. družin izdelkov, stroškovnih mest, proizvodne zmogljivosti ali specifičnih ukrepov
 • Vsestranska in raznolika standardna analiza, ki je že integrirana v sistem
 • Sposobnost dodajanja predlogov za poročila o podjetju
 • Karte v kokpitu povzemajo ključne podatke v grafiki
 • Hitrejša, vizualna primerjava med dejanskimi in nastavljenimi vrednostmi
 • Dostop do podrobne analize in posameznih procesov preko funkcije ‘Drill Down’
 • Podprtost Pareto analize
 • Jasna navigacija preko različnih analiz v hiperbolični mreži ali drevesni strukturi
 • MS Office integracija – izvozna funkcija za različne formate datotek, kot so MS Word, Excel ali PowerPoint
 • Sposobnost pošiljanja in prikazovanja analiz po elektronski pošti znotraj podjetja
 • Besedni dodatki, npr. za avtomatsko generiranje četrtletnih poročil o ravni kakovosti
 • Dodatki za Power Point, npr. za vizualizacijo razvoja kakovosti
 • Živa animacija časovnega napredovanja analize, npr. za predstavitve sestankov brez potrebe po odpiranju programske opreme CAQ
 • Cilje in omejitve kakovosti lahko simuliramo in prikažemo s formulami z različnimi spremenljivkami. Podatke je mogoče ekstrapolirati z uporabo preteklih podatkov (regresijska analiza)
 • Pravočasna opozorila preko iqs Q-Agent, če so kršene določene meje, in tudi prihodnja napoved morebitnih kršitev – npr. število pritožb v naslednjem četrtletju
 • Časovno nadzorovano pošiljanje poročil o kakovosti na določeno distribucijo preko iqs Q-Agent
 • Neposredna dodelitev analize ustreznemu modulu iqs

Prijava na e-novice