Requirements Management

Spremljajte zahteve: z iqs AM sledite zahtevam za vse izdelke.

Integracija specifikacij

Zahteve, na primer v obliki tehničnih risb, vsebujejo specifikacije, kot so ukrepi ali atributne značilnosti, ki imajo pomembno vlogo v proizvodnih procesih, kot tudi začetna poročila o inšpekcijskih pregledih vzorcev, FMEA, načrti za preglede, prejeti in odposlani proizvodi, inšpekcijski pregledi in pritožb.

Povezava produktov in zahtev

iqs Quality Center upravlja vse različice zahtev, npr. iz specifikacij inšpekcijskih pregledov, pravnih smernic, predpisov o embalaži, 2D risb in spremljajočih 3D modelov, tako da so najnovejši aktualni dokumenti vedno povezani s ključnimi podatki. Ker je to centralno upravljano, je mogoče dostopati do trenutnih dokumentov, risb in karakterističnih aplikacij iz vsakega modula iqs.

Avtomatsko generiranje karakteristik

iqs Requirements Managements (AM) uvozi specifikacije iz CAD formatov in PDF datotek v sistem CAQ. Centralno določene zahteve so na voljo v vseh modulih in jih je mogoče prenesti in razširiti, kot je potrebno, npr. pri ustvarjanju FMEA za karakteristike.

Uvoz skenirane dokumentacije

S podporo optične prepoznave znakov (OCR) se lahko iz optično prebranih dokumentov (.tif, .pdf) prenesejo karakteristike in njihove specifikacije.

Upravljanje sprememb

Vse zahteve so dokumentirane in jasno vidne – spremljajo se lahko spremembe med različicami. To omogoča generiranje karakteristične zgodovine – s klikom se prikažejo vsi procesi in rezultati za vsako karakteristiko posebej.

Funkcionalnosti

 • Priročno upravljanje zahtev
 • dostop do vseh dokumentov in njihovih specifikacij iz vseh modulov iqs, na primer: FMEA, iqs IP/CP, iqs Complaints Management
 • Aktivno upravljanje sprememb – spremembe jasno vizualiziranih zahtev
 • Enostavna zgodovina karakteristik
 • Avtentičnost dokumenta zagotovljena z uvozom slikovnih in podatkovnih formatov;
 • Samodejno uvažanje risb iz podatkov CAD, vključno s tolerancami, neodvisno od CAD sistema, uporabljenega za njegovo izdelavo
 • Uvoz skeniranih dokumentov (.tif, .pdf) s podporo OCR
 • Uvoz in obdelava 2D in 3D PDF datotek
 • Izpis tabel v risbah
 • 3D model za izboljšano vizualizacijo in enostavnejšo komunikacijo med kupcem in dobaviteljem
 • Združevanje karakteristik v gradnikih preko UDF (User Defined Feature)

Prijava na e-novice