Ciljni pregledi. Zaposlenim ni več potrebno operirati z individualno dokumentacijo kot so kontrolne karakteristike, kontrolni zapiski, navodila za delo in risbe, marveč so vse informacije prikazane skupaj na enem zaslonu.

Manj je več

iqs Statistical Process Control (SPC) zagotavlja osnovo za spremljanje proizvodnje, regulacijo procesov in nadzor ter vmesno testiranje. Kontrola se lahko sproži s tako trenutnim proizvodnim procesom kot tudi s kontrolnim delovnim nalogom. Možna je tudi povratna kontrolna zanka v bazo napak FMEA, kar omogoča stalni nadzor. Vsi pridobljeni rezultati se lahko uporabijo ne le za oceno trenutnega stanja kakovosti, temveč tudi za dodatno znanje o vašem podjetju. Modul Inspection plan / Control Plan podpira nadzor nad ravnanjem z vašimi procesi.

Beleženje testnih podatkov

Grafične reference (fotografije, risbe, videoposnetki, dokumenti PDF itd.) Podpirajo vnos izmerjenih vrednosti za karakteristike, ki jih je treba pregledati, in so prikazane z integracijo risb. Preko elektronske merilne opreme se lahko izmerjene vrednosti avtomatsko zabeležijo. Odvisno od odgovornosti kontrolorja, ima možnost samostojno pripraviti kontrolne načrte in se ustrezno odzvati na odstopanja. Izmerjeni podatki so takoj na voljo za vse vrste analiz.

Kontrolni center

Nadzorni center ponuja učinkovit način nadzora vseh kontrol, ki spremljajo proizvodnjo. Nadzorni center poleg načrtovanja kontrolnih nalog ocenjuje tudi naključne vzorčne preglede, s čimer obvešča odgovorno osebo o kakovosti proizvodnje. S primerjavo različnih SPC in atributnih grafikonov lahko optimiziramo proizvodne parametre in izberemo najboljše stroje za določeno orodje. Nadzorni center prikaže proizvodno strukturo, vključno s proizvodnim območjem, stroji in orodja ter dodeli sestavne dele ustreznim kontrolnim načrtom. Iz kontrolnih planov, ki jih je izdelal iqs PP / CP, so karte SPC avtomatsko generirane in verzionirane. Zaposlene lahko samodejno obveščamo po elektronski pošti o dogodkih, kot so prekoračitve kontrolnih mejnih vrednosti.

Funkcionalnosti

 • Centralno načrtovanje kontrol z iqs Inspection Plan/Control Plan (PP/CP)
 • Proizvodnja in vmesno testiranje
 • Povezava na elektronsko merilno opremo; integracija izmerjenih podatkov iz kompleksnih merilnih in kontrolnih sistemov ter več-pozicijskih merilnih tehnologij
 • Nadzorni center za stroje in hale
 • Intervali naključnih vzorcev in velikosti za vsako karakteristiko, ki jo je treba pregledati, je mogoče opredeliti ločeno
 • Na semaforju je prikazano stanje ocene vzorca
 • Pregled trenutnih trendov med kontrolnim pregledom
 • Sprožitev pritožb in koncesij, ko se pojavijo odstopanja
 • Primerjava dogodkov in ukrepov prek FMEA
 • Karakteristike, ki jih je treba pregledati, so vizualizirane s pomočjo integracije podatkov CAD
 • Vnos zaporednih, vzporednih in prosto določljivih vrednosti meritev in tabelarni vnos
 • Upravljanje s kontrolnimi grafikoni, ki se nanašajo na gnezda, različne vrste kontrolnih kart za atributne in spremenljive lastnosti
 • Sledenje serijam, naročilom in specifičnim parametrom kupca
 • Avtomatizacija procesa kontrolnega nadzora preko vmesnika do sistema ERP
 • Obsežne analize in statistike:
 • Stroji, orodja in ocene, povezane z gnezdi
 • Verjetnostne mreže, histogrami
 • Analiza serij in naročil
 • Nadzor procesne zmogljivosti; izbirni vmesnik za qs-STAT iz programske opreme Q-DAS
 • Sledenje izmerjenih vrednosti nad vrednostnimi omejitvami
 • Prikaz mejnih vrednosti
 • Celovita analiza naročil
 • Razlikovanje med strojem in orodjem
 • Pregled statusa proizvodnje. Stanje semaforja glede na naključni vzorec, stroj, orodje ali proizvodno območje s funkcijo ‘Dril Down’ do posameznih kontrolnih korakov

Prijava na e-novice