Supplier Rating

Objektivni pregled vaših partnerjev: Transparentno ocenjevanje dobaviteljev.

Jasen kriterij ocenjevanja

iqs LIB ocena dobavitelja podpira razvrščanje podizvajalcev s pomočjo dodeljevanja objektivnih kakovostnih številk, npr. število pritožb in prekoračitev datuma dobave. To oceno dopolnjuje vključitev „mehkih dejavnikov“, tj. prilagodljivosti, cenovni segment, dostopnost. Če je dogovorjena številka kakovosti presežena, iqs Q-Agent po potrebi samodejno obvesti vnaprej določen distribucijski krog. Vsak dobavitelj lahko dostopa do svojega trenutnega stanja kakovosti prek iqs Partner Portal-a.

Funkcionalnosti

  • Evalvacijski kriterij po standardu VDA ali prosto določljivih kriterijih npr. po skupinah dobaviteljev
  • Ponderiranje meril za mehke in trde dejavnike
  • Dodelitev poljubnega števila mehkih dejavnikov, kot je dostopnost in odzivnost dobavitelja
  • Avtomatska klasifikacija dobaviteljev po razredih, npr. dobavitelj A, B, C
  • Mesečni avtomatski izračun identifikacijskih številk dobavitelja
  • Pareto analiza z različnimi kombinacijskimi možnostmi, na primer izdelki, poslovnimi partnerji, skupinami izdelkov
  • Avtomatsko generiranje ključnih številk iz iqs Goods Received in iqs Complaint Management ali iz prejetih podatkov iz sistema ERP; prenos razvrščanja dobavitelja v sistem ERP
  • Samodejno ustvarjanje več analiz in poročil, npr. za razvoj dobaviteljev
  • Zgodovina ocenjevanja za ekstrapolacijo trendov za razvoj dobaviteljev
  • iqs Partner Portal dobaviteljem omogoča dostop do svojih podatkov o kakovosti

Prijava na e-novice